Liturgie komende zondag

Zondagmorgen – 30  januari 2022 , 09.30 uur (H.A.)
Voorganger :  ds. F. Rinkema
Organist : Peter Riksten

Mededelingen kerkenraad
Votum en groet
Zingen, GK17 Psalm  93
Schuldbelijdenis en gebed om de Geest
Tien Woorden van het Verbond Deut. 5, 6 – 21
Zingen, Opwekking  Lied 642  “Al mijn zonden, al mijn zorgen, neem ik mee naar de rivier”
Lezen: Rechters 4
Zingen, GK17 Psalm 83: 1, 4 en 6
Verkondiging: Re. 4, 23 – JHWH alle eer
Zingen, DNP Psalm 115: 1 – 3  “Niet onze naam moet lof ontvangen, HEER”
Viering maaltijd van de Heer
Formulier 5 (t/m gebed)
Zingen, GK17 Gezang 177  “Heer, U bent mijn leven”
Viering
Dankzegging: Rom. 8, 32 – 39
Gebed
Zingen GK17 Psalm 124
Zegen en gezongen amenZondagmiddag – 30 januari 2022 , 14.30 uur  (H.A.)
Voorganger :  ds. F. Rinkema
Organist : Gert Schoemaker

Mededeling kerkenraad
Votum en groet.


Zegen en gezongen amen