Adressen

Kerkgebouw
Musselweg 66, 9584 AG Mussel, tel.nr. 0599 – 45 45 80

Adres kerkenraad
p/a : A. Folkers  ,  E-mail: scriba@mussel.gkv.nl

Dominee
Ds. F. Rinkema  ,  E-mail: folkertrinkema@live.nl

Koster
Bert en Gera Folkers

Hulpkoster
Wim Meems en Dieneke  Meems-Veenstra

Diaconie
G.K.v. Mussel  E-mail: diaconie@mussel.gkv.nl

Ons kerkblad
Administratie : Wim Meijering ,
E-mail: kerkblad@mussel.gkv.nl  

Nieuwsbrief
De  nieuwsbrief verschijnt elke zondag en ligt dan in het postvakje.
Onderwerpen voor de nieuwsbrief moeten binnen zijn voor vrijdag 12.00 uur.
Het e-mail adres is nieuwsbrief@mussel.gkv.nl
De nieuwsbrief wordt verzorgd door Wim Meijering