Adressen

Kerkgebouw
Musselweg 66, 9584 AG Mussel, tel.nr. 0599 – 45 45 80

Adres kerkenraad
p/a : A. Folkers  E-mail: scriba@deverbinding-mussel.nl

Dominee
Ds. F. Rinkema  ,  E-mail: folkertrinkema@live.nl

Koster
Bert en Gera Folkers

Hulpkoster
Wim Meems en Dieneke  Meems-Veenstra

Diaconie
diaconie@deverbinding-mussel.nl

Ons kerkblad
Administratie : Wim Meijering , kerkblad@deverbinding-mussel.nl

Nieuwsbrief
De  nieuwsbrief verschijnt elke zondag en ligt dan in het postvakje.
Onderwerpen voor de nieuwsbrief moeten binnen zijn voor vrijdag 12.00 uur.
Het e-mail adres is nieuwsbrief@deverbinding-mussel.nl
De nieuwsbrief wordt verzorgd door Wim Meijering