B.J. Bennink

juni 1874 – 3 mrt. 1879
Ds. Bennink wordt de opvolger van ds. Veltman.  Hij is bevestigd op 7 juni 1874,  De vacature heeft dus niet zo lang geduurd. In de volgende jaren zijn verschillende strubbelingen ontstaan tussen de kerkenraad en predikant en mogelijk ook in de gemeente.  Ds. Bennink blijkt nog aanwezig op 3 maart 1879.  Vervolgens is hij verdwenen, althans uit de boeken. Ds. Bennink is toen vertrokken naar Haulerwijk – (maart 1879)