Ds. A. Boersma

26 okt. 1986 – 30 juni 1996
Nog in hetzelfde jaar (1986) werd kandidaat Boersma
predikant te Mussel.  Hij heeft de gemeente van Mussel
bijna 10 jaar mogen dienen.  Hij deed dat evenals zijn
voorgangers, in grote trouw, ijver en nauwgezetheid.
Er was een goede band tussen gemeente en
predikantsgezin.  Per 30 juni 1996 heeft hij een beroep
aangenomen naar de gemeente van Schildwolde.
Intussen is deze predikant tot een andere staat des levens overgegaan.