Ds. A. de Snoo

19 okt. 1975 – 1 dec. 1980
Na een vacante periode van ruim 5 jaar is kandidaat
de Snoo gekomen.  In die tijd kwamen er heel weinig
kandidaten klaar.  Pas na het uitbrengen van 18 beroepen
kon Mussel weer een eigen predikant verwelkomen.  Geen
wonder dat de vreugde groot was.  Na zo’n lange vacante
periode heeft ds. de Snoo de puntjes weer op de i gezet.
De gemeente mocht groeien in geloof en in gemeenschap
met elkaar.  Ds. de Snoo heeft de gemeente van Mussel
ruim 5 jaar in grote trouw gediend.  Hij vertrok per
1 december 1980.