Ds. E. Buurma

31 mei 1885 – 30 juli 1893
Na een vacante periode van zes jaar wordt een beroep uitgebracht op kandidaat E.Buurma. De eerste kerkenraadsvergadering met deze predikant is op 8 juni 1885.  Onder deze predikant ontwikkelt de gemeente van Mussel zich positief.  In deze tijd vindt ook de Vereniging van 1892 plaats.  Het vertrek van deze predikant is al even misterieus als dat van zijn voorganger. De notulen van 3 juli 1893 vermelden er niets over, noch van een beroep, een afscheidsavond of nieuwe woonplaats. Op 30 juli 1893 is ds. Buurma vertrokken naar Coevorden. In 1931 blijkt hij als emeritus in Kampen te wonen.