Ds. H. Prins

7 maart 2004  t/m 30 juni 2011
Na een vacante periode van twee en een half jaar is kandidaat Prins gekomen.
De gemeente prijst zich gelukkkig weer een predikant te hebben ontvangen, die zijn roeping ernstig neemt
en met jeugdig elan ten uitvoer brengt.  Moge de Here hem en zijn gezin tot een zegen stellen in het midden van de gemeente.

Ds. H. Prins vertrok per 30 juni 2011 naar de gemeente van Hardenberg-Centrum.