Ds. J. van Popta

28 sept. 1947 – 1 juli 1951
Na een aantal bedankjes op uitgebrachte beroepen doet op 28 september 1947 kandidaat J. van Popta zijn intrede.  Deze predikant, leerling van de Vrije Universiteit, heeft zijn kracht, inzicht en wetenschap in dienst gesteld van de Hemelse Vader en geijverd voor de gereformeerde kerken in Nederland en in Canada.  Zijn arbeid in Mussel heeft er aan mogen meewerken, dat het inzicht in de Vrijmaking en de betekenis daarvan voor het hele leven is verdiept.
Op 2 juni 1951 vertrekt hij naar Edmonton in Canada.