Ds. J. Verlare

22 nov. 1942 – 9 febr. 1946
De vacature van ds.Rook is van korte duur geweest.  Op 23 augustus 1942 wordt ds. J.Verlare, hulpprediker te Heemse, beroepen.
Het beroep wordt aangenomen.  Tijdens de diensttijd van deze predikant doen de oorlogsomstandigheden zich steeds sterker gelden, maar komt tenslotte ook de Bevrijding van de Duitse overheersing.  Temidden van het oorlogsgebeuren heeft de Vrijmaking plaats.  Ds. Verlare heeft in belangrijke mate leiding gegeven aan de Vrijmaking in Mussel en in de classis Stadskanaal.  Zijn boekje “Eenvoudige Toelichting” getuigt daarvan.
Op 17 februari 1946 neemt ds. Verlare afscheid van de gemeente en vertrekt naar Capella a/d IJssel.