Ds. L. Bos

17 mrt. 1895 – 5 juni 1898
In oktober 1894 is kandidaat Bos beroepen.  Nadat
deze kandidaat aanvankelijk voor het beroep uit
Mussel heeft bedankt, heeft hij het kort daarna echter
alsnog aangenomen.  In de betrekkelijk korte tijd dat
deze predikant aan de gemeente van Mussel verbonden
is geweest, heeft hij vruchtbaar gewerkt.
Hij is op 5 juni 1898 vertrokken naar Nieuw-Dordrecht,
waar hij een beroep had aangenomen.