Ds. L. de Wolf

6 nov. 1898 – 31 juli 1921
Op zondag 6 november 1898 is ds. Geuchies in het  ambt bevestigd.  Hij heeft de gemeente van Mussel  23 jaar trouw gediend.  Tegen het eind van zijn  ambtsperiode onstaan er echter allerlei problemen met het predikantsgezin.
In verband hiermee is ds. Geuchies in 1921 met
vervroegd emeritaat vertrokken.
In 1931 wordt hij uitgenodigd om de officiële opening  van het vernieuwde kerkgebouw in Mussel bij te wonen.
Hij blijkt dan als emeritus in Assen te wonen.