Jaarthema 2018/2019

Wat bezielt je?! – Jaarthema 2018/2019

In de GKv Mussel staan we graag stil bij Gods goede nieuws voor de wereld. We doen dat onder andere door jaarlijks aan de hand van een jaarthema Gods evangelie te laten landen in onze harten en ons leven. Dat jaarthema vormt een leidraad door het seizoen heen en geeft de onderwerpen voor de bespreking in onze groeigroepen. Op de startzondag en de zes groeizondagen door het jaar heen staan we in een dienst stil bij het jaarthema en spreken we in de groeigroepen daarover door.

De groeizondagen van de GKv Mussel in het komende seizoen zijn:
16 september 2018 – Startzondag
14 oktober 2018 – Groeizondag 1
18 november 2018 – Groeizondag 2
13 januari 2019 – Groeizondag 3
3 maart 2019 – Groeizondag 4
14 april 2019 – Groeizondag 5
26 mei 2019 – Groeizondag 6
7 juli 2019 – Slotzondag

Het jaarthema voor seizoen 2018/2019 is: Wat bezielt je?!
Op deze pagina vertellen we daar graag iets meer over.

Als mensen leven we samen middenin de wereld. We ademen dezelfde lucht, we voelen dezelfde zonnestralen en we genieten van dezelfde sterrenhemel. Als christen zijn we daarin niet anders. En toch weten we onszelf ‘vreemdeling’ hier (1 Petrus 2:11). Dit merk je bijvoorbeeld in de keuzes die we maken.
Voor mensen buiten de kerk kunnen die keuzes nogal eens als vreemd worden ervaren. Niet-christenen kunnen zich dan ook wel eens afvragen ‘Wat bezielt die christenen toch?!’ Toch is het ook tussen christenen onderling lang niet altijd zo dat we dezelfde keuzes maken of dat we achter dezelfde overtuigingen staan. Ook onder elkaar kunnen we ons wel eens afvragen ‘Wat bezielt die ander toch?!’
Juist die vraag willen we aan elkaar stellen. Ja, wat bezielt ons eigenlijk? We hopen en bidden dat we samen ontdekken dat die bezieling van God komt. En dat we groeien in geloof door Hem.

Als christen leef je middenin de wereld. Je ademt dezelfde lucht, je voelt dezelfde zonnestraal en je geniet van dezelfde sterrenhemel. Maar toch maak je soms andere keuzes. Waarop zijn die keuzes gebaseerd? En hoe weet je zeker dat je met je keuze doet wat goed is? Hoe doe je dat bij onderwerpen waar de bijbel niet zomaar een helder antwoord op geeft? Denk bijvoorbeeld aan nieuwe ontwikkelingen in de medische wetenschap, welke keuzes maak je daarin? Of neem social media, iets wat in de tijd van de bijbel helemaal niet bestond. Of denk aan verschuivingen op het gebied van de liturgie, welke keuzes maken we daarin en waarom?
Over dit soort actuele onderwerpen en ‘hete hangijzers’ willen we graag in gesprek. Niet zozeer om een sluitend antwoord te vinden. Wel om te ontdekken wat ons bezielt.

Als onderwerpen voor de zes groeizondagen kozen we:
Groeizondag-1 Respect voor leven
Groeizondag-2 Social media
Groeizondag-3 Schepping en evolutie
Groeizondag-4 Orgaandonatie
Groeizondag-5 Geld en economie
Groeizondag-6 Liturgie

Dineke Meems, Heleen Meems, Jelmer van der Veen, Bert Folkers (Zandtangerweg) en Matthijs Biewenga