Jaarthema 2017/2018

Bewogen – Jaarthema 2017/2018

In de GKv Mussel staan we graag stil bij Gods goede nieuws voor de wereld. We doen dat onder andere door jaarlijks aan de hand van een jaarthema Gods evangelie te laten landen in onze harten en ons leven. Dat jaarthema vormt een leidraad door het seizoen heen en geeft de onderwerpen voor de bespreking in onze groeigroepen. Op de startzondag en de zes groeizondagen door het jaar heen staan we in een dienst stil bij het jaarthema en spreken we in de groeigroepen daarover door.

De groeizondagen van de GKv Mussel in het komende seizoen zijn:

3 december 2017 – Groeizondag 2
14 januari 2018 – Groeizondag 3
25 februari 2018 – Groeizondag 4
15 april 2018 – Groeizondag 5
03 juni 2018 – Groeizondag 6
08 juli 2018 – Slotzondag

Het jaarthema voor seizoen 2017/2018 is: Bewogen. Ik vertel op deze pagina graag iets meer hierover.
Ik neem jullie eerst graag mee terug door de afgelopen twee jaar.
In het seizoen 2015/2016 was het jaarthema ‘Samen één’ en in 2016/2017 was het ‘OverLeven met God’. In die twee jaarthema’s kwam de band als christenen met elkaar (Samen één) en met God (OverLeven met God) naar voren. Nu wordt er vaak wel gesproken over drie kernen in het christelijk geloof. Soms aangeduid als Boven, Binnen, Buiten. Mooier vind ik te spreken van Hart voor God, Hart voor elkaar als zijn volgelingen en Hart voor zijn werk in de wereld.

Nu hebben we dus de afgelopen twee jaar Hart voor elkaar en Hart voor God behandeld in het jaarthema. Dit was voor mij de reden om te gaan nadenken over een thema waarin die derde kern van kerk-zijn naar voren kon komen: Hart voor Gods werk in de wereld. Ik kwam uiteindelijk uit bij het woord Bewogen.

Het is God die bewogen is met ons en met de wereld. Het is God die zijn hart openstelt voor mens en wereld. En het is God die met zijn evangelie nabij is. Maar het wonder is: Hij wil dat doen door mensen, door zijn volgelingen, door christenen. Jezus stuurt zijn leerlingen de wereld in om het evangelie te brengen. Christus stuurt zijn kerk de wereld in om barmhartig en rechtvaardig te zijn en God vraagt zijn kinderen om als goede rentmeesters voor zijn schepping te zorgen. Zo brengt God in zijn bewogenheid mensen in beweging.

Je zou kunnen zeggen dat het in de bewogenheid van mensen gaat over twee dingen:

1. Evangelisatie: het brengen van Gods evangelie aan wie het nog niet of niet meer kent.

2. Diaconaat: het leven van Gods evangelie door recht te doen aan mens en wereld.

In de loop van het komend seizoen zullen we hier steeds weer op terugkomen. Om in beweging te worden gezet door God. Je zult merken dat we gaandeweg het seizoen steeds dichterbij huis en steeds dichterbij ons eigen hart zullen komen. Want ook wijzelf mogen worden geraakt door Gods evangelie. Om het aan anderen te brengen en eruit te leven.
Wees bijzonder welkom op deze groeizondagen. En weet je geroepen om samen te spreken en te delen over God die in zijn bewogenheid ons in beweging wil zetten.
Ik bid dat het tot zegen mag zijn in ons dagelijks leven, in dat van onze naasten en in Gods Koninkrijk.