Kerkdiensten

07 aug.
09.30 uur Leesdienst, br. Klaas Dekker
14.30 uur ds. W.C. van Slooten, Groningen
Middagdienst in CGK gebouw
Collecte Kerk / Zending en Hulpverlening

14 aug.
09.30 uur ds. F. Rinkema
14.30 uur ds. W.C. van Slooten, Groningen
Beide diensten in CGK gebouw
Collecte Kerk / ZOA

21 aug.
09.30 uur ds. F. Rinkema
14.30 uur ds. A.G. Bruijn, Gees
Collecte Kerk / Theologische Universiteit

28 aug.
09.30 uur ds. F. Rinkema
14.30 uur Leesdienst, br. Bert Moorlag
Collecte Kerk / Voedselbank

04 sept.
09.30 uur ds. J. Zwart, Zwolle
14.30 uur ds. A.P. Feijen, Hardenberg-Baalder
Collecte Kerk – Friedestimme