Liturgie komende zondag

Zondagmorgen – 21 augustus 2022 , 09.30 uur
Voorganger : F. Rinkema
Organist : Heerko Koops

Mededeling Kerkenraad
Votum, groet
Zingen, DNP Psalm 117 “Breng, volken, hulde aan de HEER”
Tien Woorden van het Verbond Deut. 5, 6 – 21
Zingen, GK17 Psalm 25: 1 en 2
Gebed
Lezen: 2 Johannes
Zingen, GK17 Gezang 233 (in canon) “Jezus vol liefde, U wilt ons leiden.”
Verkondiging – Wandel in liefde en waarheid
– Deel 1
– Opwekking lied 214 “Ik wandel in het licht met Jezus”
– Deel 2
LB Gezang 838 “O grote God die liefde zijt”
Gebed
Inzameling gaven
Zingen, GK17 Psalm 133
Zegen
Zondagmiddag – 21 augustus 2022 , 14.30 uur
Voorganger : ds. A.G. Bruijn, Gees
Organist : 

Mededelingen kerken
zegengroet