Liturgie komende zondag

Zondagmorgen – 14 augustus 2022 , 09.30 uur
Voorganger : F. Rinkema
Organist

Mededeling Kerkenraad
  Zingen, Opwekking lied 797 “Breng ons samen als kerk van de Heer”.
  Stil gebed
  Votum, groet
  Zingen, DNP Psalm  40: 1 en 2 “Verlangend heb ik op de HEER gewacht”.
  Tien Woorden
  Zingen, DNP Psalm 40: 3 “Een offer of geschenk maakt U niet blij”.
  Gebed
  Zingen, LB Gezang  313: 1, 2 en 5 “Een rijke schat van wijsheid schonk God ons in zijn woord.”
  Lezen: Matteüs 8, 1 – 13
Verkondiging: Matteüs 8, 10b – Jezus’ woorden hebben gezag
Zingen, Opwekking lied 575 “Jezus alleen, ik bouw op Hem, Hij is mijn hoop,
mijn lied, mijn kracht.”
Gebed
Inzameling gaven
Zingen, Toonhoogte lied 177  “De Heer op wie mijn hart vertrouwt” (Sela)
Zegen
Zingen, OB  Psalm  72: 11  “Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen”
Zegen


Zondagmiddag – 14 augustus 2022 , 14.30 uur
Voorganger : ds. Wim Kees van Slooten
Organist : 

Openb 17 Liturgie CGK Mussel 220814 1430u

Welkom

Zingen
(1)Ps 122: 1 NB (Orgel) Hoe sprong mijn hart hoog op in mij, toen men mij zeide ‘Gord u aan om naar het Huis van de Heere te gaan!

Stil gebed, Votum & Groet (allen staan indien mogelijk)

(2)Opw 869 (Combo) Huis van gebed

Geloofsbelijdenis

Zingen
(3)Ps 84: 2 DNP

2.Gelukkig wie gesterkt in U
als pelgrims door het hier en nu
blijven verlangen naar uw wegen.
Zij weten wie hen helpen zal:
zelfs in het uitgedroogde dal
daalt zegen op hen neer als regen.
Verfrist mogen zij verder gaan;
straks komen zij in Sion aan.

Gebed om de opening van het Woord

Kindermoment en zingen

(4)Zoals klei in de hand van de pottenbakker
Graag via Youtube: https://youtu.be/JFFDnFPvVGk

Bijbellezing: Openbaring 17 (HSV) de vrouw en het beest

Verkondiging

Zingen

(5)HH 486a (combo) Bewerk ons hart, o God

Gebed

Aansluitend zingen
(6)JdH 523 Veilig in Jezus’ armen

Onder het voorspel van de volgende Psalm volgt de inzameling van de gaven en komen de kinderen terug uit de KND

Zingen
(7)Ps 75: 1 en 6 DNP (allen staan indien mogelijk)

1.U alleen, God, prijzen wij;
U prijzen wij, telkens weer.
U ontvangt de lof en eer,
want U staat ons altijd bij.
Overal wordt het bekend
dat U groot en machtig bent.

6. Jakobs God geef ik de eer,
zijn daden verzwijg ik niet.
Altijd klinkt voor Hem mijn lied:
‘Trotse mensen slaat Hij neer,
maar wie recht van Hem verwacht,
stijgt in aanzien, geeft Hij macht.’


Zegen (allen staan indien mogelijk)Zegen