Liturgie komende zondag

Zondagmorgen 24 sep. 2023  09.30 uur 
Voorganger : ds. F. Rinkema
Organist : Peter Riksten
GK17 Ps. 145: 2 Ik zal, o Heer, die ik mijn koning noem
Votum, groet
Opw. lied 589 Ik wil juichen voor U
Leefregels Matt. 5, 1 – 11 (BGT)
Opw. lied 595 Licht van de wereld, U verscheen in mijn duisternis
Gebed
Luisterlied ‘U bent die U bent
https://www.youtube.com/watch?v=m1tPfpV6BEQ
Kinderen naar de kinderkring
Lezen: Efeziërs 1, 1 – 16
LB Ps. 117a Gij volken loof uw God en Heer
Het verhaal van de zwarte stip
Verkondiging: Ontvangen en verwonderen
LB Ps. 103c: 1 – 3 Loof de koning, heel mijn wezen
Kinderen terug uit kinderkring
Gebed
Inzameling gaven
GK17 Ps. 150 Loof de HEER. Uw God alom
Zegen
Zondagmiddag : 24 sep. 2023  14.30  Geen dienst 
Voorganger : Ds. 

Organist

Mededelingen
Votum en zegengroet


Zegen


Zegen + zingend amen