Opbouw kerkelijke gemeente

Belijdende leden (man)  92             Gemiddelde leeftijd mannen 44,0
Belijdende leden (vrouw) 86              Gemiddelde leeftijd vrouwen 44,6

Doopleden (man) 28                           Gemiddelde leeftijd gemeente 44,3
Doopleden (vrouw) 28

Totaal aantal leden 234
Aantal mannen 120
Aantal vrouwen 114