Vereningen/commissie’s

Jeugdverenigingen :
* “De Levensbron” groep 1, leiding I. Fennema-Veenhuizen

Stichting “Redt een kind”
Contactpersoon : R.H. Schuurman-Marsman
Klik hier  voor meer info

Creche
Elke zondagmorgen is er creche
Klik hier voor info

Vrouwenvereniging “De tijd is kort”
Leiding : bij toerbeurt
Postadres bijbelstudiebond

Kaarten : D. Meems-Veenstra
Vergadering als regel op woensdagavond, 1 keer per 3 weken

Aangepaste bijbelstudievereniging voor belijdende leden “Op weg naar ’t Vaderhuis”
Leiding : A.L. Smit, Mussel
: C. Smit-Vos, Mussel
: E. Fissering, Stadskanaal
: H.M. Fissering-Roelfsema, Stadskanaal

Vergadering 1 keer per maand om 19.30 uur

Gemengde Jeugdvereniging “In Gods handen”
Leider : bij toerbeurt
Secretaris  : Jolien Mellema
Penningmeester : Jolien Mellema
Vergadering op zondag na de middagdienst, 1 keer in de 2 weken.

Kinderking
Tijdens de morgendienst is er 1x in de 2 weken kinderkring.
We werken met de methode :  Vertel het maar.
Er wordt geluisterd naar een Bijbelverhaal en daarna zingen, praten en/of knutselen we hierover.
Contactpersonen : Lianne Buist-van den Berg

Beamteam 
Wim Meijering
Lars Moorlag
Gerda Kloek-Mol
Wilbert Smith
E-mail beamer : beamteam@mussel.gkv.nl
E-mail geluid : wl.meijering@anrianda.nl

Camerateam
Henk Mellema
Jeroen Fennema
Rick Fennema
Gerjon Schuurman

Commissie van Beheer en Onderhoud
Voorzitter, Bert-Jan Fennema
Secretaris, Henk Mellema
Penningmeester, C. Smith-Hiemstra
Henk Smith
Jeroen Fennema
Roelf Buist
Jeroen Folkers
Ruben Meems

Commissie Ouderenwerk
Voorzitter : Be Meems
Penningmeester/esse : Gini Smith
Lid : Hendrik Smith
Lid : Elly Meems

Website G.K.v.
Webmaster : W.L. Meijering

College van organisten
Robert Klein
Gert Schoemaker
Heerko Koops
Wilmer Stuut
Peter Riksten

Bestuurscommissie
Voorzitter : Gerda Moorlag
Secretaris : Gerben Stuut
Penningmeester : Carla Smith-Hiemstra
Lid : Niesje Schoemaker-Mellema
Lid : Jan Folkers
Lid : Erika Mellema
Lid : Wilfred Schuurman

E-mail : bc@mussel.gkv.nl

Contact persoon bloemengroet : Janny Fennema
Contact persoon oppasdienst : Hennie Wind-Smith
Contact persoon Margreet : Bestuurscommissie
Contact persoon verjaardagszakjes : Dineke Meems-Veenstra

Coordinator Asielzoekerswerk + vervoer asielzoekers : Okko Dijkstra
Lid denktank Helping hands namens GKv : Okko Dijkstra
Lid werkgroep asielzoekers , samenkerk, namens GKv : Vacant


Vereniging “Dit Koningskind” afd. Stadskanaal

Voorzitter : G.T. Groenewold-Folkers, Veendam
Secretaresse : A. Meems-Buist, Vledderveen
Penningmeesteresse : T. Kloosterhuis, Winschoten
Contact adres : Angela Moorlag
: Vacant
: Act.commissie : Vacant
: Vacant